Skip to content

Bir sualınız var? Cavablarımız var.

Bu saytı bir məqsəd üçün tikdik: suallarınızı cavablandırmaq.

Hesablayıcılar və çeviricilər

İnteraktiv, istifadəsi asan olan kalkulyatorları və çeviricilərimizi araşdırın.

Cavablar

Bir sualınız var? Cavablarımız var. Onları burada tapın.

Daha Yaxşı Cavablar, Dövr.

Sadə suallara cavab tapmaqda məyus olduqdan sonra TipWho-ya başladıq. Sizə cavab vermək üçün cavabsız sualları axtarırıq.

Suallarınız dünya səviyyəsində cavablandırıldı.

Əlaqə almaq istəyirsiniz?

Bir sualınız var? Bizə bildirin.

Daha çox

Bir "sualın" mənşəyi

İngilis dilində "sual" ın mənşəyi nədir? Latın dilində axtarmaq, araşdırmaq və araşdırmaq mənasını verən 'quaerere' felindən və şübhə və ya sorğu mənasını verən İngilis-Fransızca 'questium' sözündən gəlir.

"Cavabın" mənşəyi

İngilis dilində "cavab" ın mənşəyi nədir? İki sözün birləşməsidir: köhnə İngilis sözləri 'andswaru', bir suala cavab vermək və ya cavab vermək mənasını verir.