Şərhləri olan səhifə deaktiv edildi

Bu statik səhifə şərhlərə icazə verməmək üçün ayarlanıb. Səhifənin şərh siyahısını, şərh cavab linklərini və şərh cavab formasını göstərmədiyini doğrulayın.
Ayrıca, Səhifədə "şərhlər bağlıdır" tipli bir mesajın görünmədiyini yoxlayın. Bu cür mesajlar statik səhifələr üçün uyğun deyil və yalnız blog yazılarında istifadə olunmalıdır.

Əminliklə, Dünya Çapında
Pulsuz Uçuş Bələdçilərimizə baxın