Markup: Ulohan nga Adunay Markup

Pagpanghimatuud nga:

  • Ang ulohan sa post naghubad sa pulong nga "uban" sa mga italics ug ang pulong nga "markup" sa maisugon.
  • Ang markup sa titulo sa post kinahanglan nga tangtangon gikan sa window / tab sa browser.
Masaligon nga Tip, Tibuok Kalibutan
Susiha ang Atong Libre nga Mga Giya sa Pag-tip