Masaligon nga Tip, Tibuok Kalibutan
Susiha ang Atong Libre nga Mga Giya sa Pag-tip