Credit Cards

4023 Katin Bashi

Gabatarwa zuwa katunan kuɗi na 4023 Kuna son sanin menene katin kirediti da ya fara da 4023? Mun yi ma! Ci gaba da karantawa kuma za mu gaya muku abin da muka gano game da kowane katin kuɗi na 4023. Kowane daraja ko katin zare kudi suna da ko dai 15 ko 16 jimlar lambobi. Me ya sa ba ɗaya ko ɗaya ba? Wannan saboda yawan adadin […]

4761 Katin Bashi

Gabatarwa zuwa katunan kuɗi na 4761 Kuna son sanin menene katin kirediti da ya fara da 4761? Mun yi ma! Ci gaba da karantawa kuma za mu gaya muku abin da muka gano game da kowane katin kuɗi na 4761. Kowane daraja ko katin zare kudi suna da ko dai 15 ko 16 jimlar lambobi. Me ya sa ba ɗaya ko ɗaya ba? Wannan saboda yawan adadin […]

4465 Katin Bashi

Gabatarwa zuwa katunan kuɗi na 4465 Kuna son sanin menene katin kirediti da ya fara da 4465? Mun yi ma! Ci gaba da karantawa kuma za mu gaya muku abin da muka gano game da kowane katin kuɗi na 4465. Kowane daraja ko katin zare kudi suna da ko dai 15 ko 16 jimlar lambobi. Me ya sa ba ɗaya ko ɗaya ba? Wannan saboda yawan adadin […]

4447 Katin Bashi

Gabatarwa zuwa katunan kuɗi na 4447 Kuna son sanin menene katin kirediti da ya fara da 4447? Mun yi ma! Ci gaba da karantawa kuma za mu gaya muku abin da muka gano game da kowane katin kuɗi na 4447. Kowane daraja ko katin zare kudi suna da ko dai 15 ko 16 jimlar lambobi. Me ya sa ba ɗaya ko ɗaya ba? Wannan saboda yawan adadin […]

4305 Katin Bashi

Gabatarwa zuwa katunan kuɗi na 4305 Kuna son sanin menene katin kirediti da ya fara da 4305? Mun yi ma! Ci gaba da karantawa kuma za mu gaya muku abin da muka gano game da kowane katin kuɗi na 4305. Kowane daraja ko katin zare kudi suna da ko dai 15 ko 16 jimlar lambobi. Me ya sa ba ɗaya ko ɗaya ba? Wannan saboda yawan adadin […]

4737 Katin Bashi

Gabatarwa zuwa Katinan Kiredit na 4737 Kuna son sanin menene katin bashi ya fara da 4737? Mun yi ma! Ci gaba da karatu kuma za mu gaya muku abin da muka gano game da kowane prefix na katin kuɗi na 4737. Kowane daraja ko katin zare kudi suna da ko dai 15 ko 16 jimlar lambobi. Me ya sa ba ɗaya ko ɗaya ba? Wannan saboda duka [[]

4100 Katin Bashi

Gabatarwa zuwa katunan kuɗi na 4100 Kuna son sanin menene katin kirediti da ya fara da 4100? Mun yi ma! Ci gaba da karantawa kuma za mu gaya muku abin da muka gano game da kowane katin kuɗi na 4100. Kowane daraja ko katin zare kudi suna da ko dai 15 ko 16 jimlar lambobi. Me ya sa ba ɗaya ko ɗaya ba? Wannan saboda yawan adadin […]

4900 Katin Bashi

Gabatarwa zuwa katunan kuɗi na 4900 Kuna son sanin menene katin kirediti da ya fara da 4900? Mun yi ma! Ci gaba da karantawa kuma za mu gaya muku abin da muka gano game da kowane katin kuɗi na 4900. Kowane daraja ko katin zare kudi suna da ko dai 15 ko 16 jimlar lambobi. Me ya sa ba ɗaya ko ɗaya ba? Wannan saboda yawan adadin […]

Abin da Katin Kiredit ya fara Da 4400?

Gabatarwa zuwa katunan kuɗi na 4400 Kuna son sanin menene katin kirediti da ya fara da 4400? Mun yi ma! Ci gaba da karantawa kuma za mu gaya muku abin da muka gano game da kowane katin kuɗi na 4400. Kowane daraja ko katin zare kudi suna da ko dai 15 ko 16 jimlar lambobi. Me ya sa ba ɗaya ko ɗaya ba? Wannan saboda yawan adadin […]

4179 Katin Bashi

Gabatarwa zuwa katunan kuɗi na 4179 Kuna son sanin nau'in katin kuɗi wanda ya fara da 4179? Mun yi ma! Ci gaba da karantawa kuma za mu gaya muku abin da muka gano game da kowane katin kuɗi na 4179. Kowane daraja ko katin zare kudi suna da ko dai 15 ko 16 jimlar lambobi. Me ya sa ba ɗaya ko ɗaya ba? Wannan saboda duka [[]

Haske Amincewa, a Duniya
Binciki Jagoran Talla na Kyauta