• Wannan forum ne m.

Oh wahala! No batutuwa da aka samu a nan!

An rufe dandalin 'Janar Taimako' don sabbin batutuwa da martani.

Haske Amincewa, a Duniya
Binciki Jagoran Talla na Kyauta