Oh wahala! No batutuwa da aka samu a nan!

Haske Amincewa, a Duniya
Binciki Jagoran Talla na Kyauta