स्टेनली स्टिमर कार्पेट क्लीनर

तपाईं टर्प कालीन क्लीनर

टिपिंग कार्पेट क्लीनरहरूको परिचय फोहोर कार्पेट छ? नियमित भ्याकुमिंगको साथ पनि, तपाईंको कार्पेटहरूलाई अन्ततः गहिरो सफाई आवश्यक पर्दछ जुन केवल 'स्टीम क्लीनर' मात्रै गर्न सक्दछ। सबै 'स्टीम क्लीनरहरू' एकै हुँदैनन् र धेरैले स्टीम पनि प्रयोग गर्दैनन्। ती सबैको लागि एक साधारण घटक भनेको तिनीहरू पानी र एक घटक […] प्रयोग गर्छन्।