केबिन उपस्थिति

कार्निवल क्रूज प्रीपेड ग्रेच्युटीज

कार्निवल क्रूज प्रीपेड ग्रेच्युटीहरू: के मैले कार्निवल क्रूजमा ग्रुप्युटीहरू भुक्तान गर्नु पर्छ? परिचय कार्निवल क्रूज बुकि booking गर्दा, तपाईंलाई तपाईंको ग्रेच्युटी शुल्कहरू पूर्व-भुक्तानको विकल्प प्रस्ताव गरिन्छ। शूल ...