ద్వారపాలకుడి స్థాయి

డిస్నీ క్రూయిస్ గ్రాట్యుటీస్

డిస్నీ క్రూయిస్ గ్రాట్యుటీస్ మీరు డిస్నీ క్రూయిస్ లైన్‌లో గ్రాట్యుటీని వదిలివేయాల్సిన అవసరం ఉందా? అవును, గ్రాట్యుటీలు ఆశించబడతాయి మరియు మీ ఆన్ బోర్డు ఖాతాకు స్వయంచాలకంగా వసూలు చేయబడతాయి. క్రూజ్ టిప్పింగ్ చాలా మంది సాధారణం ...

చిట్కా నమ్మకంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా
మా ఉచిత టిప్పింగ్ గైడ్‌లను చూడండి