Có một câu hỏi? Chúng tôi có câu trả lời.

Chúng tôi xây dựng trang web này với một mục đích: trả lời các câu hỏi của bạn.

Calcluators & Converters

Khám phá các công cụ chuyển đổi và máy tính tương tác, dễ sử dụng của chúng tôi.

câu trả lời

Có một câu hỏi? Chúng tôi có câu trả lời. Tìm chúng ở đây.

Câu trả lời hay hơn, kỳ.

Chúng tôi bắt đầu TipWho sau khi ngày càng thất vọng khi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đơn giản. Chúng tôi tìm kiếm các câu hỏi chưa được trả lời để cung cấp cho bạn câu trả lời.

Câu hỏi của bạn đã được trả lời, trên toàn thế giới.

Bạn muốn giữ liên lạc với tôi không?

Có một câu hỏi? Hãy cho chúng tôi biết.

Tìm hiểu thêm

Nguồn gốc của một 'câu hỏi'

Nguồn gốc của một 'câu hỏi' trong tiếng Anh là gì? Nó xuất phát từ động từ Latinh 'quaerere' có nghĩa là tìm kiếm, kiểm tra hoặc điều tra, và từ tiếng Anh-Pháp 'questionum', có nghĩa là nghi ngờ hoặc thẩm vấn.

Nguồn gốc của một 'câu trả lời'

Nguồn gốc của 'câu trả lời' trong tiếng Anh là gì? Đó là sự kết hợp của hai từ: từ tiếng Anh cổ 'andswaru' có nghĩa là trả lời hoặc trả lời một câu hỏi.