برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

سوالی دارید؟ ما جواب داریم

ما این سایت را برای یک هدف ایجاد کردیم: پاسخ به س questionsالات شما.

ماشین حساب و مبدل

ماشین حساب ها و مبدل های تعاملی ، کاربرد آسان ما را کاوش کنید.

پاسخ ها

سوالی دارید؟ ما جواب داریم آنها را در اینجا پیدا کنید.

پاسخ های بهتر ، دوره.

ما TipWho را پس از ناامید کردن یافتن پاسخ یافتن به سوالات ساده شروع کردیم. ما سوالات بی پاسخ را جستجو می کنیم تا پاسخ شما را ارائه دهیم.

س questionsالات شما در سراسر جهان پاسخ داده شده است.

دوست داری در تماس باشیم؟

سوالی دارید؟ به ما خبر دهید.

بیشتر بدانید

منشأ "سوال"

منشأ "س'ال" ​​به انگلیسی چیست؟ این از فعل لاتین quaerere به معنی جستجو ، بررسی یا تحقیق و کلمه انگلیسی-فرانسوی "questium" به معنای تردید یا بازجویی است.

منشأ "پاسخ"

منشا "پاسخ" به انگلیسی چیست؟ این ترکیبی از دو کلمه است: کلمات انگلیسی قدیمی "andswaru" که به معنای پاسخ دادن یا پاسخ دادن به یک سوال است.